Bagaage

Uly kuwwatly goşa tutawaçly tigirli noutbukly aýlawly “Bacg” syýahatçylyk mekdebi üçin “Unisex” goş-golam çaga syýahaty gara

Gysga düşündiriş:

Işewür syýahat goşlary
Ölçegi: 58 * 35.5 * 22.5CM
Baha: $ 35.44
# Element HJBZ2808
Material: Poliester
Reňk: Gara
Göwrümi: 50L

Large Uly göwrümli 1 esasy bölüm

Document Resminamalar faýly üçin 1 esasy bölüm

Org Oronizor bilen 2 öň jübü

Side 2 gapdal fermuar jübüsi

● 4 tigirli goşlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

H62a8314d5ba54671baddc4b0da1b84caE

- pleönekeý, ýöne nusgawy dizaýn erkekler we aýallar üçin amatly
- Zerur zatlary saklamak üçin 3 bölüm, fermuar bilen 1 öň jübü we 2 gapdal fermuar jübüsi
- goş goşlaryny has aňsat açmak ýa-da ýapmak üçin iki taraplaýyn çekiji
- Çüýşäňizi ýa-da zontikleriňizi has ygtybarly berkitmek üçin elastik gapdal jübüler
- Zerur zatlaryňyzy ýagyşdan ýa-da hapa zatlardan goramak üçin suw geçirmeýän materiallar
- Logotip, talaplaryňyza goş goş sumkasyna goşup bilersiňiz
- gageükleriň rahat bolmagy üçin ýokary hilli 4 tigir
- goş goş sumkasyny götermek üçin başga saýlawy hödürlemek üçin çydamly tutawaç

Aýratynlyklary

Klassiki dizaýn: Egnindäki gaýyşlaryň jübüsiniň şahsy dizaýny, çaganyň tigir wagtyny has amatly we gyzykly edýär.

Uly kuwwat: Uly köp bölümli dizaýn, Noutbuk ipad ýeňli esasy jübüde noutbuk, kompýuter, ipad we birnäçe baglaýjy ýerleşdirip boljak ýörite bölüm bar.Beýleki 3 orta jübü we iki gapdal jübü çüýşeleri ýa-da saýawan goýmak üçin ajaýyp

Qualityokary hilli tigirler: Ony aňsat we tebigy ýagdaýda tigirlemek, sessiz tigirler ýokary dykyzlykly material ulanýar, ony tekiz sürüp biljekdigiňizi üpjün edýär.

Dürli hadysada giňden ulanylýar: Syýahat üçin mekdebiň bukjasy ýa-da goş-golam hökmünde ulanylyp bilner.4 tigirli goş goş sumkasy, başlangyç mekdep, dynç alyş, syýahat, dynç günleri dynç alyş, wagtal-wagtal syýahat, iş sapary we bir gijeki syýahat ýaly ulanyjylaryň gündelik ulanmagy üçin rahatlyk we tötänleýin stil hödürleýär.

Suw geçirmeýän materiallar: Bu goşlar, zatlaryňyzy çygdan gorap bilýän suw geçirmeýän materiallardan ýasalýar.

asd

Esasy görnüş

图片 2

Uly göwrümli köp funksiýaly bölümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • BaglanyşyklyÖNÜMLER