Galam

Gyzlar üçin galam halatlary mekdebi, Zipper ululary bilen PVC kassasy

Gysga düşündiriş:

Iridescent TPU galam gapagy
Ölçegi: 12x7x23cm
Baha: 1.59 $
# Element HJPC193
Material: Iridescent TPU
Reňk: Reňkli
Göwrümi: 1.9L

● 2 esasy bölüm

Front 1 fermuar jübüsi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJPC193 (3)

- Mekdep we iş üçin zerur zatlaryňyzy saklamak üçin 1 bölüm
- veryygy-ýygydan ulanylmaýan bir zady saklamak üçin 1 arka jübü
- Kuwwatyny artdyrmak üçin fermuar we örtükli 1 öň jübü
- Iridescent TPU çekijileri galam halta haltasyny ýönekeý, ýöne monoton däl edýär
- Öňki tarapyň ortasyndaky rezin nyşany özleşdirilip bilner, şeýle hem bezeg bolup biler
- TPumşak TPU materiallary bukulyp, ulanmasaňyz az ýer bilen saklanyp bilner
- Esasy material müşderi tarapyndan üýtgedilip bilner, adaty saýlamak üçin dürli materiallary maslahat berip bileris

Aýratynlyklary

Gyzlar galam gaby - irönekeý TPU-dan ýasalan ýönekeý dizaýn, okuwçylar we ulular üçin gowy saýlawdyr.Gowy pop galam sumkasy.

Köp funksiýaly ammar sumkasy - Esasy gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin kanselýariýa, kosmetika, syýahat esbaplary, 3C önümleri, ofis esbaplary we esbaplary üçin bölekleri, arka jübini ýa-da öň jübüsini ulanyp bilersiňiz.Lighteňil agramly dizaýn gündelik daşamak üçin örän amatlydyr.

Qualityokary hilli material - Galam haltasynyň daşky görnüşi ajaýyp tozan, çyzuw we aşgazan goragyny üpjün edýän TPU-dan ýasalýar.Pop galam gapagyny ýyrtmak aňsat däl.Mundan başga-da, tekiz ýüz galam gabyny hapa çydamly edýär, tötänleýin ruçka degse-de, çygly süpürgiçler bilen arassalamak aňsat.

Birmeňzeş görnüş oglan dizaýny üçin hem ulanylyp bilner

HJPC193 (1)

Galam gabynyň esasy görnüşi

HJPC193 (8)

Galam halta gapjygy

HJPC193 (9)

Galam haltajygynyň arka tarapy

HJPC193 (2)

2 gatly galam haltajygyň içinde


  • Öňki:
  • Indiki: