Mikroblara garşy mata näme

Mikroblara garşy mata näme

Mata1

Mikroblara garşy mata ýörelgesi:

Mikroblara garşy matalar: “Mikroblara garşy matalar”, “Ysly matalar”, “Anti-mata matalary” hem diýilýär.Antibakterial matalaryň howpsuzlygy gowy, matalardaky bakteriýalary, kömelekleri we galyndylary netijeli aýyryp biler, matalary arassa saklar we bakteriýalaryň täzeden döremeginiň we köpelmeginiň öňüni alyp biler.Mikroblara garşy mata sanjym boýag poliester we neýlon süýümleri ýokary temperaturada, antibakterial mata sanjymy içindäki süýüme berkidilýär we süýüm bilen goralýar, şonuň üçin ýuwmaga garşylygy we ygtybarly giň spektrli antibakterial täsiri bar.Antibakterial prinsip bakteriýalaryň öýjük diwaryny ýok etmekdir, sebäbi öýjükli osmotik basyş öýjükden daşary osmotik basyşyň 20-30 essesidir, şonuň üçin mikroorganizmleriň metabolik prosesini bes edýän öýjük membranasynyň ýarylmagy, sitoplazmatiki material syzmagy. ösdürmeli we köpeltmeli däl.

Antibakterial matanyň roly:

Antibakterial matalar mikroblara garşy sterilizasiýa, galyndylara we yslara garşy, ýokary güýçli çyglylygyň siňdirilmegi, dem alyş we derleme, derä garşy, ultramelewşe şöhleleri, statiklere garşy, agyr metallary ýok etmek, formaldegidleri ýok etmek, ysly aýratynlyklary bar ammiak we ş.m.

Antibakterial derejesi 99,9% ýa-da ondanam köp, antibakterial matalar adam bedenine zyýanly dürli bakteriýalaryň we kömelekleriň ösmegini we köpelmegini güýçli we çalt saklaýar.Antibakterial matalar pagta, garylan matalar, deri we beýleki matalar üçin amatlydyr.Berip bilersumka üçin matatäsirli antibakterial dezodorizasiýa we ýuwmaga garşylyk, 30 gezekden köp ýuwlandan soň reňkini üýtgetmeýär.Itsatäze sumka tendensiýasy.

Antibakterial matanyň ulanylyşy:

Antibakterial matalar içki eşikleri, tötänleýin eşikleri, polotensalary, joraplary, iş eşiklerini ýasamak üçin amatly,çagalar mekdebiniň sumkasywe beýleki eşikler, öý dokma önümleri we lukmançylyk dokma önümleri.

Antibakterial matalaryň manysy we maksady:

(1) manysy

Sterilizasiýa: Mikrobly iýmitleri we köpelmegi öldürmegiň täsirine sterilizasiýa diýilýär.

Bakteriostatik: Mikroorganizmleriň ösmeginiň we köpelmeginiň öňüni almak ýa-da päsgel bermek täsirine bakteriostatik diýilýär.

Mikroblara garşy: Bakteriostatiki we sterilizasiýa täsirleriniň jemine antimikrob diýilýär.

(2) Maksat

Süýümlerden düzülen dokma matalary, gözenekli görnüşi we mikrob birikdirilmegine amatly polimer himiki gurluşy sebäpli, mikroblaryň ýaşamagy we köpelmegi üçin amatly ýer bolýar.Bakteriýalar adam bedenine zyýan bermekden başga-da süýümi hapalar, şonuň üçin mikroblara garşy matalary ulanmagyň esasy maksady bu ýaramaz täsirleri ýok etmekdir.

Mikroblara garşy öndürijilik synaglary we ülňüleri:

Poliester mikroblara garşy matalar we neýlon mikroblara garşy matalar ýörite hil synag indeksine, ýagny mikroblara garşy kuwwatyna eýe.Mikroblara garşy kuwwatyny kesgitlemek meselesinde, içerde we daşary ýurtly alymlar dürli baha beriş synag usulyny teklip etdiler, ýöne käbir kemçilikler bar we ulanylyş çäginiň käbir çäklendirmeleri bar.Mikroblara garşy serişdäni giňden bölüp bolýar (matadaky mikroblara garşy serişdesi suwda ýuwaş-ýuwaşdan eräp bilýär) we mikroblara garşy synag usullarynyň wekiline görä eremedik görnüşi (mikroblara garşy agent we süýüm kombinasiýasy eräp bilmeýär): GB15979 -2002 Bir gezek ulanylýan sanitariýa önümleriniň arassaçylyk ülňüleri, “yrgyldadýan çüýşe usuly” hökmünde hem bellidir.Bu usul, eremeýän mikroblara garşy serişdeleri bilen öndürilen dokma önümlerine degişlidir.Bu synag, mikroblara garşy poliester matalaryň mikroblara garşy tizligini ölçýär.


Iş wagty: Noýabr-03-2023