Bäş haltalary

Täze geliş bäbejigi çagajyk sumkasy Satchel Messenger Syýahat bezegi Hepdäniň sumkasy W / Pram gaýyşlary Babyhli çaga esbaplary üçin uly ammar

Gysga düşündiriş:

Çaga bezi sumkasy
Ölçegi: 40x29x18CM
Baha: $ 8.89
# Element HJMK748
Material: Poliester
Reňk: Çal
Göwrümi: 21L

* 1 Içinde kiçi jübüli uly esasy jübü

* 2 Öň açyk jübüler

* 2 Açyk jübüler

* 1 Uly arka açyk jübü

* 1 Apparat magnit tokly jübini açyň

* 1 Aýrylýan rahatlaýjy gap


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

HJMK748 (15)

Reňk ekrany

HJMK748 (5)

Ekrany düzüň

HJMK748 (17)

Kolbasa asmak

HJMK748 (16)

Köp funksiýaly jübüler

Önümiň beýany

HJMK748 (19)

- 1 Izolýasiýa jübüleri we içindäki suw geçirmeýän EVA jübüleri bolan uly esasy jübü süýt tozy, suw, mata perdeleri, döş nasosy we ş.m. ýükläp biler.

- 2 Öň açyk jübüler, 2 gapdal açyk jübüler we aňsat girmek üçin 1 uly arka jübü

- 1 Öň jübüler bilen enjam jübüsiniň magnit tokly esasy jübüsiniň arasynda açyk jübü, çaganyň üýtgeýän eşiklerini saklamak üçin ajaýyp

- Düzülip bilinýän habarçy bilen aýrylyp bilinýän egin gaýyş, ejäni geýeninde has amatly edýär

- Güýçlendiriji we PU deri tutawajy bilen berkidilen egin gaýyşlar, has uly agramly sumkany götereniňizde gowy duýgy döredýär

Üstünlikleri

Uly ammar: Her dürli peýdaly jübüli gowy tertipli gurluş.Bu çaga bezi sumkasy içinde 4 jübüli, 2 sany açyk jübü, 2 gapdal jübü, 1 arka jübü we öň jübü bilen esasy jübiň arasynda 1 jübüli uly esasy bölümi öz içine alýar.

Öwürip boljak dizaýn: Aýrylyp bilinýän egin gaýyş bilen gelýär, süýji sumka egin sumkasy ýa-da beden sumkasy hökmünde ulanylyp bilner.Eje we kakam üçin sumka, habarçy sumkasy, enelik sumkasy, syýahat sumkasy we ş.m. ulanylyp bilner.Söwda we syýahat ýaly köp ýagdaýlar üçin amatly, açyk durmuşda uly amatlylyk getirýär.

Eje üçin iň gowy sowgat - Bu ejeler üçin oýlanyşykly we peýdaly sowgat bolar, sebäbi bu sumka olara çaga esbaplarynyň hemmesini tertipli we işli mumiýa durmuşynda tertipli etmäge kömek edýär.Olar diňe bir halta sumkasyndan has owadan sumka göteren ýaly duýarlar.

mekdep2

Funksiýa diagrammasy

HJMK748 (34)
HJMK748 (33)

  • Öňki:
  • Indiki: