Nahar sumkalary

Izolýasiýa edilen piknik termiki sowadyjy sumka sumkasy Daşarky çakyr nahary Syýahat düşelgesi üçin uly suw geçirmeýän piwo kenary syzdyryjy sowadyjy

Gysga düşündiriş:

Malylylyk sowadyjy sumka
Ölçegi: 38x24x18 sm
Baha: 4.88 $
# Element HJCL537
Material: PU bilen poliester
Reňk: Çal
Göwrümi: 16L

Vel velkro açylýan 1 sany jübü

● Içinde PEVA bilen 1 fermuar jübüsi

Side 2 gapdal jübü

Inside Içinde PEVA materialy bolan 1 esasy jübü


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJCL537

- Düwmeler, dokumalar, zarýad berijiler, gapjyklar we ş.m. ýaly gaty zerur däl zatlary saklamak üçin 1 sany jübü we we 1 bölüm.
- Suw çüýşelerini we saýawanlary saklamak üçin 2 sany gapjyk jübü
- Iýmit köp ýüklemek üçin uly kuwwatly 1 esasy bölüm
- Ulanyjylary has amatly etmek üçin köpük doldurmak bilen arka panel we egin gaýyşlar
- Temperaturany uzak wagtlap saklamak üçin sumkanyň içindäki PEVA materiallary
- Torbany götermegiň ýene bir usulyny hödürläň

Aýratynlyklary

Uly kuwwatly sowadyjylar: Çäreler: 9.4 "x15" "x7.1".FORICH izolýasiýa sowadyjy sumka, ähli zerur zatlaryňyza nahar, içgiler, piwo çüýşesi, uzyn içgiler, miweler, buz paketi, iýmitler, jübi telefony we ş.m. zerur zatlary üpjün etmek üçin ýeterlikdir.

Syzdyryjy subutnama izolýasiýa edilen sumka: Dokary dykyzlykly izolýasiýa materialy galyňlaşdyrýar we ýumşak sowadyjy sumkanyň kämilleşdirilen syzdyryjy subutnamasy, içgileri / iýmitleri sowuk ýa-da gyzgyn saklamak we köp wagtlap syzmaklyga garşy bilelikde işleýär.Içki örtük ajaýyp täzeleniş materialyndan we arassalanmagy aňsat.

Lighteňil agram we çydamly: Suw geçirmeýän sumka sowadyjylary agyr ýyrtyk matalardan ýasalýar, ýyrtylmaz, ýyrtylmaz ýa-da göterilmez.Berkidilen we doly sazlanyp bilinýän egin gaýyşlary iň ýokary rahatlygy we goldawy hödürleýär.

Köp funksiýaly: Bu göçme sowadyjy sumka erkekler we aýallar üçin amatly.Izolýasiýa edilen sumka, syýahat sumkasy, plýa beach sowadyjy sumkasy, kempir sumkasy, gezelenç sumkasy, piknik sumkasy, balykçylyk sumkasy we ş.m. ýaly açyk işler üçin ajaýyp hyzmatdaşdyr.Şeýle hem günortanlyk sowadyjy halta hökmünde ulanylyp bilner.

HJLC537 (14)
HJLC537 (15)

Haryt maglumatlary

HJLC537 (12)

Içki material


  • Öňki:
  • Indiki: