Daşky sumkalar

Gidratasiýa sumkasy 2L Suw peşew düşelgesi we gezelenç etmek Erkekler üçin ýeňil suw geçirmeýän racksack

Gysga düşündiriş:

Gidratasiýa sumkasy 2L suw öt haltasy
Ölçegi: 43X20X5CM
Baha: 7.59 $
# Element HJOD474
Material: Poliester
Reňk: Gara bilen gyzyl
Göwrümi: 4L

● 1 Suw peşew jübüsi bilen esasy bölüm

Front 1 fermuar jübüsi

Side 2 gapdal jübü


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJOD474 (6)

- 1 Geýimleriňizi, suw çüýşäňizi ýa-da başga zatlary tertipli tertiplemek üçin gatlakly uly göwrümli esasy bölüm
- Has kiçi bir zady ygtybarly saklamak üçin fermuar bilen 1-nji jübü
- Suw çüýşesini ýa-da zontik saklamak üçin gapdal jübü
- Dem alýan howa akymynyň arka tarapy paneli geýeniňizde sizi has amatly edýär
- Egniňizdäki sumka basyşyny boşatmak üçin has galyň egin gaýyşlary
- Egniň gaýyşlaryň uzynlygyny web bilen berkitmek we sazlamak arkaly sazlap bolýar
- Geýmek islemeýän wagtyňyz sumka götermek üçin gara lenta tutawajy
- bir egin gaýyşda şöhlelendiriji zolak
- Torbanyň nyşany müşderiniň islegi boýunça edilip bilner
- Dürli synp talaplary üçin bu nagyş bilen dürli ölçegli sumka hödürläp bileris
- Bu sumkada dürli material ulanmak mümkin
- Birmeňzeş model, gyz nagşy we oglan nagşy üçin ulanylyp bilner

Aýratynlyklary

UTMOST SÖAGEGI MÜMKINÇILIGI: 17 dýuým uly açyk 20 litrlik esasy bölüm, eşiklere / depderlere / ilkinji kömek enjamlaryna / çagalaryň zatlaryna laýyk gelýär.Şahsy gymmat bahaly zatlar üçin gurlan jübü. Has kiçi bir zady saklamak we ýitirim bolmakdan goramak üçin fermuar jübüsine.Ansat girmek üçin gapdal tor jübüsindäki goşmaça suw çüýşesi.Alada etme, gidrasiýa sumkasy siziň we çagalaryňyzyň zatlary üçin iň ýokary saklaýyş ukybyna eýedir.

Eeňillik bilen gezelenç / tigir sürmek / sürmek - Ultra-elastik 3D dem alýan arka we sazlanyp bilinýän döş, bel gaýyşlary bilen bu ýeňil gidrasiýa sumkasy rahat we durnukly, ähli ululyklara laýyk gelýär.

Içinde suw peşew haltasynyň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.

HJOD474 (1)

Esasy görnüş

HJOD474 (4)

Yzky panel


  • Öňki:
  • Indiki: