Daşky sumkalar

Gezelenç sumkasy gün paketi Yzky paket üpjünçiligi Çanta sumkasy Hover sumkalar 30L halta erkekler mekdebiniň kemping adaty

Gysga düşündiriş:

Gezelenç sumkasy
Ölçegi: 52x19x33 sm
Baha: $ 11.95
# Element HJOD024-1
Material: Poliester
Reňk: Çal reňkli ýaşyl
Göwrümi: 32L

Noutbuk bölümi bolan 1 esasy bölüm

Inside Içerki guramaçy bilen 1 bölüm

Chest Döş guşagy we bil guşagy bilen 2 sany gapjyk jübü

● Howa ýassygy rahat arka paneli we egin gaýyş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJOD24-1 (4)

- Noutbuk bölümi bolan bir esasy bölüm
- Içinde guramaçy bilen 1 sany bölüm
- 1 öňdäki jübü we 1 sany açyk jübü
- döş guşagy we bil guşagy bilen 2 sany gapjyk jübü
- Howa ýassygy amatly arka paneli we egin gaýyş
- Lenta tutawajy, ony götermek üçin başga bir saýlaw bolar

Aýratynlyklary

Suw çydamly we çydamly: Suw çydamly ýokary dykyzlykly poliester materialdan ýasaldy.Çanta goşmaça galyň, göz ýaşardyjy, suwa çydamly we aşgazana garşy poliester süýüminden ýasalýar.Stresshli stres nokatlary, uzak ömrüni ýokarlandyrmak üçin çyzgylar bilen berkidilýär.

Dem alýan mesh örtükleri: Şemalladylýan tor örtükli egin gaýyşlary we arka tarapy, dem alýan ulgam we ýeňil dizaýn, açyk sport görnüşleri üçin ajaýyp gezelenç sumkasydyr.Ergonomiki taýdan düzülen, paket doly bolanda-da beden rahatlygyny üpjün edýär.Tomusda-da salkyn saklaň.

Uly kuwwat we köp bölümli sumka: 35L ammar meýdany (13inch x 7.5inch x 20.5 dýuým) kollej sumkasy, köp bölümli dizaýnly bu sumka aýratynlyklary bir esasy zipli bölümi, bir öň jübüsini we iki gapdal jübüsini öz içine alýar.Esasy bölümdäki bir bölüji we bir kiçijik fermuar jübü, zatlary hasam tertipleşdirmäge kömek eder. Uly göwrüm ähli zerur zatlaryňyzy aňsatlyk bilen tertipleşdirmäge kömek eder.

Ykjam we amatly: Agramy ýeňil, saklamak üçin aňsatlyk bilen bukulyp bilýär we gerek wagty açyp bilýär.Köp gubka bilen örtülen dem alýan egin gaýyşlar, egniňizdäki stresden dynmaga kömek edýär.Sport, gezelenç, kempir we syýahat üçin hökman bolmaly.

HJOD24-1 (5)

Esasy görnüş

HJOD24-1 (6)

Köp funksiýaly jübüli uly göwrüm


  • Öňki:
  • Indiki: