Sport sumkalary

Unörite unisex syýahat sumkasy suw geçirmeýän poliester rucksack açyk sport gezelenç sumkasy

Gysga düşündiriş:

Açyk sport sumkasy
Ölçegi: 31X18X46 sm
Baha: $ 10.99
# Element HJOD018-1
Material: Suw geçirmeýän poliester
Reňk: Açyk ýaşyl
Göwrümi: 26L

● 1 Öň jübü

● 1 Içinde guramaçy jübüsi bolan esasy bölüm

● 1 Yzky noutbuk jübüli esasy bölüm

● 2 gapdal tor jübüsi

Fo Köpükli egin gaýyşlary bilen howa paneli paneli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJOD018-1 (1)

- Noutbukyňyzy we beýleki zatlary aýyrmak üçin noutbuk bölümi bilen 1 esasy bölüm
- zatlary tertipli we tertipli ýüklemek üçin içindäki gurnaýjy bilen 1 bölüm
- Kiçijik zatlaryňyzy ýitirmezlik üçin 1 sany öň jübü
- Suw çüýşäňizi we zontikany saklamak üçin 2 gapdal jübü
- Ulanyjylary geýenlerinde has amatly etmek üçin howa amatly arka paneli we egin gaýyşlary
- Çantany götermek üçin lenta tutawaç

Aýratynlyklary

Lighteňil we bukulyp bilinýän: Bu sumka diýseň ýeňil we ony ulanmasaňyz götermek we saklamak aňsat bolar ýaly has kiçi ululykda bukulyp bilner.

Suw çydamly we çydamly material: Saýlanan ýokary dykyzlykly suw geçirmeýän material, aýallar we erkekler üçin ajaýyp suw geçirmeýän sumka öwürýär, bu ýagyşyň sumkadaky zatlary çyglamagynyň öňüni alyp biler.Göz ýaşardyjylyga garşy öndürijilik, gaýalaryň, şahalaryň ýönekeý sumkany çyzmagynyň öňüni alyp biler.

Uly kuwwat we köp bölüm: Bu kiçijik syýahat sumkasynyň 26L kuwwatlylygy, eşikleri, aýakgaplary, zontikleri we beýleki gündelik zerur zatlary ýerleşdirmek üçin ýeterlikdir diýip pikir etmersiňiz, köp gatly bölümler zatlary tertibe salmagy gaty amatly edýär.

Köpdürlüligi we rahatlygy: Syýahat ýa-da lagere çykanyňyzda kiçijik syýahat sumkasy ýa-da dynç günleri sumka bolup biler;müneniňizde, tigir sürmek üçin sumka bolup biler;mekdebe we işe baranyňyzda, meşhur gündelik sumka bolup biler.Amatly we dem alýan egin gaýyşlary we arka paneli, uzak wagtlap geýeniňizde sizi rahat we rahatsyz duýmaz.

HJOD018-1 (2)

Esasy görnüş

HJOD018-1 (7)

Bölümler we öň jübü

HJOD018-1 (5)

Yzky panel we gaýyşlar


  • Öňki:
  • Indiki: