Mekdebe dolanmak

Custörite mekdep sumkasy Çap edilen sumka Çagalar üçin sumkalar Multfilm dizaýny Sublimasiýa bilen ýalpyldawuk suw geçirmeýän fantaziýa

Gysga düşündiriş:

Çagalar üçin sumka
Ölçegi: 44X29.5 * 15.5CM
Baha: $ 9.93
# Element HJBT790
Material: PU we sequin bilen poliester
Reňk: Gyrmyzy / gülgüne / ýaşyl
Göwrümi: 20L

● 1 sany jübü orgonior bilen

Large Uly göwrümli 2 bölüm

Side 2 gapdal jübü

Fo Köpük doldurmak bilen arka paneli we eginler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJBT790-2

- yzygiderli ýasalan owadan bezegli 1 jübü, esasanam gyzlar üçin çagalary özüne çekýär;

- Uly göwrümli 2 bölüm, islän zadyňyzy ýükläp biler;

- suw çüýşelerini ýa-da saýawanlary saklamak üçin 2 gapdal jübü, we size aňsat;

- Köpük doldurmak we web tutawajy bilen amatly eginler, sumkany ulanmak üçin dürli saýlawy üpjün edýär;

- Çantany aňsatlyk bilen açmak, şeýle hem sumkany gowy bezemek üçin rezin ýürek çekiji.

- Dürli çagalar üçin egniniň uzynlygyny sazlamak üçin web we web eginleri.

Aýratynlyklary

Uly kuwwat: Noutbuklar, kitaplar, resminamalar we beýleki gündelik zatlar üçin ýer hödürleýär.3 ýaşdan ulylar üçin amatly.

Mekdep sumkasy: 2 sany garaşsyz bölüm, 1 sany jübü we 2 sany gapjyk jübü bilen, sumka zatlaryňyzy gaty gowy tertipleýär we açarlaryňyzy, A4 bukjany, laoptopy, planşet, ruçka, suw çüýşesi we zontik we ş.m. aňsat we çalt tapyp bilersiňiz, isleseňiz diňe ýanyňyz bilen alyň.

Qualityokary hilli material: ýakymly mekdep sumkasy 600D poliesterden ýasaldy.Surfaceerüsti aşaga çydamly, çydamly we arassalamak aňsat.Poliester asty ýumşak we ýylmanak bolup, kitaplaryňyzy, kompýuterleriňizi, kanselýariýa we beýleki zatlaryňyzy gorar.

Giňden ulanylýan: Mekdep sumkasy başlangyç mekdep, orta mekdep, dynç alyş, dynç alyş, sport zaly, kemping we gezelenç, ýapyk ýa-da açyk çäreler üçin iň amatly saýlawdyr.

Ajaýyp sowgat: Bu ýeketäk nagyşly talyp sumkasy, doglan günleri, Ro Christmasdestwo we mekdep günleri üçin iň gowy sowgat.Başlangyç we orta mekdep üçin gowy saýlaw.

Reňk opsiýalary

图片 1
图片 2
图片 3

Arka gapagyň gapdaly we arkasy

图片 4
图片 5

Çantanyň içinde

图片 6

  • Öňki:
  • Indiki: