Noutbuk sumkalary

Zenan erkekler üçin USB bilen suw geçirmeýän ogurlyga garşy noutbuk sumkasy

Gysga düşündiriş:

USB bilen noutbuk sumkasy
Ölçegi: 42X28X16 CM
Baha: $ 11.98
# Element HJBZ837
Material: deri mata
Reňk: Şerap-gyzyl, çal
Göwrümi: 19L

Inner Içinde guramaçy jübüli 1 esasy bölüm

Front 2 öň fermuar jübüsi

Side 2 gapdal açylýan jübü

Users Ulanyjylara daşary çykanyňyzda telefonyňyzy zarýad bermek üçin USB zarýad bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJBZ837-11

- Köp zady yzygiderli saklamak üçin içindäki guramaçy jübüli 1 bölüm
- ownuk zatlaryň ýitmezligi üçin 2 gapdal jübü we fermuar bilen öň jübü
- Ulanyjylara daşary çykanyňyzda telefonyňyzy zarýad bermek üçin USB zarýad bermek
- Suw geçirmeýän we ýeňil ýuwmak we ulanmak üçin ýeňil agramly materiallar bilen çydamly

Aýratynlyklary

Saklaýyş giňişligi we jübüler: Bir aýratyn noutbuk bölüminde 15,6 dýuým noutbuk, şeýle hem 15 dýuým, 14 dýuým we 13 dýuým noutbuk bar.Gündelik zerurlyklar, tehnologiýa elektronikasy esbaplary we beýleki bir topar zatlar üçin giň gaplama bölümi, zatlaryňyzy tertipli we tapmagy aňsatlaşdyrýar.

Funksiýa: goş goş kemeri sumkany goş / çemodana ýerleşdirmäge, has aňsat götermek üçin goşlaryň dik tutawajy turbasynyň üstünden süýşmäge mümkinçilik berýär.Aýal-gyzlar we erkekler üçin syýahat sowgady hökmünde halkara uçar syýahaty we gündelik syýahat üçin gowy taýýarlandy.

USB PORT DIZAYNI: Daşarda USB zarýad beriji we içindäki zarýad beriji kabel bilen gurlan bu USB sumkasy, ýöräniňizde telefonyňyza zarýad bermegiň has amatly usulyny hödürleýär.Bu sumkanyň özi işlemeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, USB zarýad beriş porty diňe zarýad almagy aňsatlaşdyrýar.Çantany arassalanyňyzda, USB zarýad liniýasyny aýyryň.

Suw çydamly we çydamly material: suwa çydamly mata we çydamly metal fermuarlardan ýasalan.Her gün we dynç günleri howpsuz we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün ediň.Hünärmen ofis iş sumkasy, inçe USB zarýad sumkasy, maşgala ýa-da dostlaryňyz üçin kollej orta mekdebiniň uly okuwçy sumkasy ýaly hyzmat ediň.

GYSGAÇA HABAR: 2 gapdal jübü, 2 sany jübü fermuar bilen journalurnal, ruçka we galam, iPhone ... we ş.m. ýaly ownuk zatlary saklap biler.

图片 1
图片 2

Dürli reňk saýlawlary

图片 3

USB zarýady

图片 4

Capacityeterlik kuwwat


  • Öňki:
  • Indiki: