Duffel sumkalar

Işewür syýahat sumkasy Suw geçirmeýän torbalar Aýakgap halta aýratynlygy bilen uly kuwwat üçin Duffel Çydamly gury we çygly aýralyk

Gysga düşündiriş:

Işewür syýahat sumkasy
Ölçegi: 51X33X24CM
Baha: $ 12.89
# Element HJOD796
Material: Poliester
Reňk: Çal, gara
Göwrümi: 40L

Inner 1 içki fermuar jübüli 1 esasy bölüm

2 2 sany jübüli 1 sany fermuar jübüsi

Side 1 aýakgap bölümi

● Fermuar bilen 2 öň jübü


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

s

Reňk ekrany

s2

Jübüler

s3

180 ° açyk dizaýn

s4

Uly kuwwat

s5

Jikme-jiklikler görkezilýär

Önümiň beýany

HJOD796-4

- 1 içki fermuar jübüli 1 esasy bölüm
- 2 sany jübüli 1 gapdal fermuar jübüsi
- gapdalda 1 aýakgap bölümi
- Fermuarly 2 sany öň jübü
- Duffel sumkasyny götermek üçin çydamly tutawaç
- Duffeli asmak islemeseňiz, beden sumkasy hökmünde ulanmak üçin uzyn gaýyşlar
- Bagaage düzedip bolýar

Önüm aýratynlyklary

1. DURABLE & WATERPROOF: Syýahat goşa sumkasy uzak möhletli ulanmak üçin suw geçirmeýän çydamly materiallardan ýasalýar.Çydamly ulanmak üçin tekiz metal zip we berkidilen tikiş aýratynlyklary bar.Iň ýokary hilli gaty sink erginli enjamlar pos ýygnamaz.
2 .
3. GURAMAK ÜÇIN KÖP KÖMEK: Bu syýahat sumkasynda dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak, eşikleriňizi, syýahat zerurlyklaryňyzy, aýakgaplaryňyzy we islendik zadyňyzy dogry ýagdaýda goýmak üçin köp funksiýaly jübüler bar.Bir gije 3-4 gün dynç güni ýa-da uçuş sumkasy hökmünde amatly.
4. Ulanmak üçin aňsat we amatly: Handokarky tutawaç kemeri ýumşak neýlon bilen berkidilen galyň kanwadan ýasalýar we sumkanyň üstünde göterilmegi ýaly amatly edýär.Bu gijeki halta çydamly sazlanyp bilinýän egin gaýyş bilen hem üpjün edilýär, eger ony egniňizden götermegi makul bilýän bolsaňyz, eliňizi rahatlandyryp bilersiňiz.

HJOD796-6

Funksiýa diagrammasy

HJOD796-2
HJOD796-3

  • Öňki:
  • Indiki: