Sport sumkalary

Çantaly suwa çydamly Duffel sport zaly Customörite bellik hepdelik maşk sumkasy bilen ýokary hilli suw geçirmeýän syýahat

Gysga düşündiriş:

Duffel Sport sport zaly
Ölçegi: 45x24x27 sm
Baha: 6.99 $
# Element HJOD609-1
Material: PU
Reňk: Korol gök, goýy çal, Klaret, Gara
Göwrümi: 26L

Noutbuk we guramaçy jübüli 1 esasy bölüm

Independent Garaşsyz aýakgap bölümi bilen 1 gapjyk

Front 1 fermuar jübüsi

Bag Bu halta üçin 2 ýol ulanmak .Bu sumka bolup, egin kemeri sport egin sumkasy hökmünde gizlenip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJOD609 (2)

- Noutbuk we guramaçy jübüli 1 bölüm, köp zatlary tertibe salmak üçin
- Aýakgabyňyzy saklamak üçin 1 gapjyk
- Şahsy arassaçylyk önümlerini saklamak üçin fermuar ýapylýan 1 sany ýokarky jübü
- Suw çüýşesini we saýawan saklamak üçin 2 gapjyk jübü
- Çydamly egin gaýyşlar, ulanmasaňyz gizlenip bilner
- PU geýmeýän wagtyňyz dürli ýollar bilen alyp barýar

Aýratynlyklary

Duffel sumka ýa-da sumka?---- Indi hemmesine eýe bolup bilersiňiz!Easilyeňil birikdirilen ýa-da aýrylan, sazlanyp bilinýän sternum gaýyşlary bilen sazlanylýan sumka gaýyşlary bilen işlenip düzülen sport dufeli, geýinmek üçin amatly ýeri üpjün edýär, şeýle hem sazlanylýan / aýrylyp bilinýän egin gaýyş we köp göteriş ýollary üçin 4 tarap ýumşak tutawaç bar.

Köp wezipeli jübüler ---- noutbuk we guramaçy jübüli 1 bölüm, D şekilli fermuar bilen 1 gapdal jübü, 2 açyk gapjyk we ýokarky fermuar jübüsi ulanyjylaryň aýakgap, ýuwulýan halta ýa-da başga zerur zatlary saklamak üçin ýeterlik ukybyny üpjün etmek üçin .

Suw geçirmeýän we çydamly materiallar ---- Duffel ýokary hilli PU-dan ýasaldy.Galyň mata, eşiklere çydamly we çyzylmaga çydamly, daşary çykanyňyzda ýagyş gününde zatlaryňyzy çygdan goramak üçin

Amatly daşamak we daşamak aňsat ---- Has rahat götermek üçin goşmaça giň deri bilen gurlan, aýrylyp bilinýän / sazlanyp bilinýän gaýyş bilen egniňize aňsat gidiň.

Giňden ulanmak ---- Bu türgenleşik, syýahat, sport işjeňligi, tennis, basketbol, ​​ýoga, balykçylyk, aw, kempir, gezelenç we açyk howada köp sanly ajaýyp sumka.

图片 3
图片 1

Reňk ekrany

图片 2

Içindäki displeý


  • Öňki:
  • Indiki: