Bäş haltalary

Çagalar üçin çaga sumkasy Eje enelik enesi çaga lomaý sumkalary Çap edilen arka paketini ýokary hilli eje aýallar sumkasy göteriň

Gysga düşündiriş:

Çaga bezi sumkasy
Ölçegi: 35x29x11cm
Baha: $ 10.96
# Element HJMK737
Material: Suw geçirmeýän poliester
Reňk: Gara, gülgüne, ak, ýaşyl, gök
Göwrümi: 11L

Needed Gerek bolsa köp zatlary ýüklemek üçin çyglylyga garşy diafragma bilen 1 bölüm

Org Orgoniazor bilen 1 sany fermuar jübüsi

Side 1 gapdal açylýan jübü we fermuar bilen 1 gapdal jübü

Baby 2 sumkany çaga arabasynda asmak üçin gaýyş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

HJMK737 (161)

Reňk ekrany

HJMK737 (15)

Ekrany düzüň

HJMK737 (12)

Kolbasa asmak

s

Köp funksiýaly jübüler

Önümiň beýany

HJMK737 (13)

- Gerek bolsa köp zatlary ýüklemek üçin çyglylyga garşy diafragma bilen 1 bölüm
- Has kiçi bir zady saklamak üçin fermuarly 1 öň jübü
- Çüýşäňizi ýa-da saýawanyňyzy saklamak üçin 1 gapdal jübiňiz we dokumany saklamak üçin fermuar bilen 1 gapdal jübiňiz we çykarmak aňsat
- Zerur bolsa kuwwatyny köpeltmek üçin ýokarky jübü we şrift jübüsi
- Ejemiň makiýaupyny, açarlaryny we ş.m. saklamak üçin 1 goşmaça ammar sumkasy
- Çagany arabada asmak üçin 2 gaýyş
- Moda maýatnik bezeg bolmak we çagalar üçin oýunjak bolup biler

Önüm aýratynlyklary

1. IAR GOWY GÖRNÜŞ DIAPER GELIPBu siziň iň gowy saýlawyňyz, çaga önümleriniň hemmesini saklap bilýän uly, ajaýyp we çydamly aşgazan haltalaryny gözleýän bolsaňyz.
2Çaga süpürgiçleri üçin bir elli gapdala eltiň, jübi telefonyňyzy ýa-da gapjygyňyzy ýokarky fermuar jübüsine salyň;aşgazan sumkasyny paketiň içine 2 gaýyş bilen pramada dakyň.
3. KÖP KÖPJÜKLER, TERJIME EDIP BOLMAK Mom Eje üçin giň çagalar sumkasy - Her dürli çaga zatlary üçin ajaýyp guramaçy çaga sumkasy.Aýry-aýry çygly we gury salfetkalary, çüýşeleri, aşgazan matalary saklamak üçin gowy gatlakly bölekleri we öň jübüsini alýarsyňyz; çaga süpürgiçleri, saýawan, içýän çüýşe ýa-da başga zatlar üçin gapjyklar;Ipadyňyzy saklamak üçin 1 arka jübiňiz we açarlaryňyzy, makiýauplaryňyzy ýa-da beýleki zerur zatlaryňyzy saklamak üçin 1 goşmaça halta.

HJMK737 (24)

Funksiýa diagrammasy

HJMK737 (14)
HJMK737 (27)

  • Öňki:
  • Indiki: